Het beleid van Popcorner

De visie van Popcorner Breda luidt als volgt: 
Wij zijn er van overtuigd dat muziek een positieve invloed heeft op de intelligentie- en de sociale vaardigheidsontwikkeling. Popcorner Breda wil jongeren een kansrijke leer-werkomgeving bieden waar ruimte is voor zelfontplooiing, creativiteitsontwikkeling, scholing en arbeidstoeleiding.

De missie van Popcorner Breda luidt als volgt:
Popcorner Breda wil jongeren helpen om een volwaardige plek in de maatschappij in te nemen. Door een kansrijke leer-en werkomgeving te bieden waar ruimte is voor zelfontplooiing, creativiteitsontwikkeling en arbeidstoeleiding.

Doelstellingen voor 2016

De deelnemers, vrijwilligers en professionals hebben in 2015 een heidag georganiseerd. Tijdens deze dag zijn de doelstellingen van Popcorner Breda aan bod gekomen. De afgelopen jaren heeft de jeugd voorop gestaan en meer verantwoording gekregen binnen Popcorner Breda. Popcorner Breda is de eerste jongerenvoorziening waarbij de professionals gestuurd worden door de jongeren. 

Social Enterprise 
Een doel van Popcorner Breda is om in 2020 een Social Enterprise te zijn. Popcorner Breda wil steeds zelfstandiger gaan functioneren maar nog wel met ondersteuning van het jeugdwerk en een vrijwilligersbestuur. In 2017 zal dan ook een onderzoek worden uitgevoerd naar de best passende bedrijfsvorm voor Popcorner Breda. Het doel is dat in 2019 deze bedrijfsvorm wordt doorgevoerd. 

Dagbesteding 
Er is steeds meer de behoefte aan dagbesteding bij Popcorner Breda. Om kansarme jongeren de mogelijkheid te bieden tot zelfontplooiing, de overgang van arbeid naar scholing te stimuleren en om vroegtijdig schoolverlaten te voorkomen, is een structurele aanpak en goede begeleiding en samenwerking nodig. Het doel van Popcorner Breda voor 2016 is dan ook om in samenwerking met dienstverlenende partijen, dagbesteding voor jongeren te ontwikkelen.

Individuele begeleiding 
Popcorner Breda biedt individuele begeleiding aan jongeren om zich te ontwikkelen en om uitval op school en in de maatschappij te voorkomen.

Onderwijs 
Door middel van CKV-activiteiten geeft Popcorner Breda jongeren de kans om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen om zo een betere aansluiting te vinden op (vervolg) opleidingen. Met als doel om vroegtijdig schoolverlaten aan te pakken. In 2016 gaat Popcorner Breda in samenwerking met middelbare scholen kijken welke bijdrage vanuit Popcorner Breda geleverd kan worden.

(Maatschappelijke) stages 
Het doel van Popcorner Breda is om meer gebruik te gaan maken van stagiair(e)s, zowel MBO als HBO. Tijdens de stage zetten jongeren zich dan weer in voor andere jongeren. In 2016 zal er een doelgroeponderzoek uitgevoerd worden naar dagbestedingsmogelijkheden binnen Popcorner Breda.

Stakeholders 
Belangrijk voor Popcorner Breda zijn stakeholders. Dit zijn alle personen, groepen en organisaties die een bijdrage kunnen leveren aan het goed functioneren van Popcorner Breda. Er zijn twee groepen stakeholders: primaire en secundaire stakeholders. De primaire stakeholders hebben een formele relatie met Popcorner Breda en de secundaire stakeholders hebben dit niet. In 2016 zal er gekeken worden naar met wie mogelijke samenwerkingen kunnen worden aangegaan etc. Dit wordt bekeken aan de hand van een stakeholdersanalyse. Popcorner Breda kan dan meer te weten komen over haar eigen netwerk.

Samenwerkingsverbanden/crossovers 
Popcorner Breda werkt vanaf 2014 samen met verschillende organisaties die werken met bijzondere doelgroepen. Zo wordt er iedere maandagavond een “open podium avond” georganiseerd, speciaal voor SMO Breda. In samenwerking met o.a. Amarant, MEE West Brabant, GGZ, Wonen Breburg en Stichting Woondroom, organiseert Popcorner Breda op dinsdagavond een muziek workshop voor jongeren met autisme. En op iedere woensdagmiddag is er een workshopruimte bij Popcorner Breda beschikbaar voor Villa Boerebont. De samenwerking met deze organisaties heeft als doel jongeren een deelnamen te bieden aan de maatschappij. 

Vrijwilligers 
Popcorner Breda is een vrijwilligersorganisatie, voor en door vrijwilligers. Het bestuur van Popcorner bestaat volledig uit vrijwilligers. Dankzij de vrijwilligers vinden er workshops en evenementen plaats en kunnen we jongeren een podium bieden. En taak van het jeugdwerk is dan ook het verwerven en ondersteunen van vrijwilligers. Iedereen kan zich voor Popcorner inzetten als vrijwilliger. 

Aansluiting regulier cultuuraanbod 
Popcorner sluit aan op het reguliere cultuuraanbod en werkt samen met culturele instellingen zoals MEZZ, Loads, POB en Sounddog. Ook zal er gekeken worden naar samenwerkingsmogelijkheden met MOTI, Grafisch Lyceum en Sint Joost.

Uitwisseling Duitsland 
Elk jaar organiseert Popcorner Breda een uitwisseling met de (oost)Duitse Jongerenorganisatie MJVR. Hierbij bezoekt Popcorner Breda de jongerenorganisatie MJVR zodat jongeren uit verschillende landen en culturen samen muziek kunnen maken. Elke uitwisseling heeft een sociaal maatschappelijk thema, waarbij muziek als universele taal wordt gebruikt. In 2017 bestaat de relatie met MJVR 25 jaar. In 2016 zal er dan ook een stagiaire komen die zich gaat bezig houden met het 25 jarige jubileum.