Dagbesteding

Popcorner biedt jongeren de mogelijkheid om dagbesteding te volgen. Je start binnen beheer en loopt 1 tot 2 dagdelen per week mee met assistent-jeugdwerker Wil Vermeulen. Daarnaast heb je regelmatige individuele begeleidingsgesprekken met jeugdwerkster Kelly Locchi
Tijdens begeleidingsgesprekken bespreken we jouw doelen. Als je tijdens de dagbesteding hebt laten zien dat je voldoende structuur en eigen initiatief hebt opgebouwd, kunnen we bespreken hoe we de dagbesteding zoveel mogelijk aanpassen aan jouw doelen voor de toekomst.